Algemene verkoopvoorwaarden
Van toepassing op gebruikers.

1.  IDENTITEIT VAN DE VERKOPER SOFTKEYWORLD LTD 

Bedrijfsnummer: 13321373 Ons registratiekantooradres : ( 27 Old Gloucester Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC1N 3AX)

2 . TOEPASSING VAN VOORWAARDEN . Deze algemene verkoopvoorwaarden (GCS) zijn van toepassing op alle verkopen door consumenten op softkeyworld.com-websites. Professionele kopers als wederverkopers worden uitgenodigd om www.softkeyworld.com te bezoeken of contact op te nemen met onze klantenservice. U gaat ermee akkoord dat de voor het sluiten van het contract gevraagde informatie of de informatie die tijdens de uitvoering ervan wordt verstrekt, elektronisch wordt verzonden. De AV kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Ons Bedrijf worden gewijzigd, waarbij de wijzigingen van toepassing zijn op alle volgende bestellingen. De toepasselijke GCS’en zijn de GCS’s die van kracht zijn op de dag van de bestelling.

3.  BESTELLINGEN. De essentiële kenmerken van het product worden aangegeven in het gedeelte ‘Productbeschrijving’. Ons bedrijf kan zijn kaarten bijwerken, verbeteren en zijn producten uit de verkoop halen. Hoe lang de reserveonderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van goederen op de markt beschikbaar zullen zijn, wordt u meegedeeld wanneer wij door de fabrikant op de hoogte worden gesteld. Voor producten die niet in onze magazijnen zijn opgeslagen, is de beschikbaarheid van onze aanbiedingen afhankelijk van de beschikbaarheid van onze leveranciers. De leveringsbeperkingen staan ​​aangegeven in het productblad. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de lokale overheid in uw land na te vragen of er sprake is van invoerbeperkingen of van het gebruik van producten of diensten die u van plan bent te bestellen. Eventuele vreemde bestellingen die te kwader trouw zijn gedaan, elke vorm van fraude of poging tot fraude,

4.  STAPPEN OM HET CONTRACT TE SLUITEN. De GCS’en zijn beschikbaar op onze website en worden per e-mail met de factuur verzonden. Wanneer de eerste bestelling op internet wordt geplaatst, moeten alle nieuwe klanten een “Klantaccount” aanmaken; Er wordt om een ​​login en een wachtwoord van minimaal zes alfanumerieke tekens gevraagd. Bij elke validatie van uw bestelling wordt u via een beveiligde verbinding naar uw account geleid en wordt de inhoud van uw bestelling opgeroepen. Uw bestelling kan op elk moment worden gewijzigd voordat deze definitief wordt gevalideerd. Pas nadat de informatie is ingevuld en de definitieve validatie is voltooid, wordt deze definitief geregistreerd. De bestelling die op onze site is geplaatst, wordt automatisch geannuleerd als de betaling niet is ontvangen. Engels is de enige taal die wordt voorgesteld voor het sluiten van het contract. Ons bedrijf archiveert inkooporders en facturen op zijn servers (op verzoek kan een kopie aan u worden geleverd tegen betaling van de reproductiekosten). Het contract wordt geldig gesloten als gevolg van de “dubbelklik”-procedure (mogelijkheid om de details van uw bestelling en de totale prijs ervan te verifiëren en eventuele fouten te corrigeren voordat u deze bevestigt om uw aanvaarding uit te drukken). De acceptatie van uw bestelling wordt bevestigd door het verzenden van een e-mail die automatisch door onze website wordt gegenereerd naar het e-mailadres dat is opgegeven bij het aanmaken van het klantaccount.

5.  PRIJZEN . De prijzen op de site zijn aangegeven in USD, inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten. De bezorgkosten worden automatisch berekend op basis van elke bestelling; het verschijnt op het overzicht van uw bestelling vóór de definitieve registratie. Voor leveringen buiten de Verenigde Staten zijn de bepalingen van de General Tax Code met betrekking tot BTW van toepassing. Elke bestelling die buiten het vasteland van Frankrijk wordt afgeleverd, kan op het moment van levering onderworpen zijn aan lokale belastingen, douanerechten, dockgelden en inklaringskosten. Hun vrijspraak is jouw verantwoordelijkheid. Neem contact op met de bevoegde autoriteiten van het land van levering.

6.  Betaling. Elke betaling aan Ons Bedrijf kan niet worden beschouwd als een aanbetaling. De geaccepteerde betaalmiddelen worden aangegeven op de pagina “betaalmethoden” van de website. Bij een klacht kunt u nooit het gehele bedrag of een deel ervan inhouden of om terugbetaling vragen. In geval van laattijdige of gedeeltelijke betaling kan Ons Bedrijf alleen al om deze reden en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is, de leveringen onmiddellijk opschorten zonder dat u aanspraak kunt maken op schadevergoeding. Als voorzorgsmaatregel tegen fraude kan ons bedrijf u vragen om uw identiteit, uw adres en de gebruikte betaalmethoden te rechtvaardigen. In dit geval wordt de verwerking van uw bestelling uitgevoerd na ontvangst van deze documenten. Bij gebrek aan ontvangst van deze documenten of bij ontvangst van rechtvaardigingen die als niet-conform worden beschouwd, kan de bestelling worden geannuleerd en de account worden geblokkeerd.

7.  Verzending . Bij gebreke van enige indicatie levert ons bedrijf de goederen zonder onnodige vertraging en uiterlijk dertig dagen na het sluiten van het contract. De levering vindt plaats op het adres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. Onder verzending wordt verstaan ​​de overdracht van het fysieke bezit aan de gebruiker. In geval van laattijdige levering kunt u de overeenkomst ontbinden in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.216-2 van de Consumentenwet.

7.1.  Vervoer . Elk risico van verlies of beschadiging van de goederen wordt op u overgedragen zodra u of een derde partij, anders dan de voorgestelde vervoerder, die door ons Bedrijf en door u is aangewezen, de goederen fysiek in bezit neemt. (Sectie 216-4 van de consumptiecode). Het is uw verantwoordelijkheid om de geleverde bestelling te weigeren als de goederen beschadigd zijn, ontbreken of als het pakket geopend of opnieuw verpakt is, terwijl er geen nauwkeurige en gedetailleerde reserveringen op de leveringsbon staan ​​(artikel L133-3 van het handelswetboek). Wij nodigen u uit om onmiddellijk contact met ons op te nemen, zodat wij u kunnen informeren over de procedure om de vorderingen op de vervoerder te behouden.

8.  JURIDISCHE MEDEDELING VOOR SOFTWARE GELEVERD PER POST . Een downloadproduct is uitgesloten van terugbetaling zodra de klant de bestelmail heeft ontvangen waarin zowel de downloadlink als de voor hem bestemde licentie zijn opgenomen en zichtbaar zijn.

In overeenstemming met de bepalingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie sinds het arrest UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp., van 3 juli 2012 (zaak C-128/11), stelt EB het volgende:

Licenties die slechts één keer worden verzonden en gedistribueerd, kunnen niet aan een andere klant worden doorverkocht. Zodra de klant zijn of haar elektronisch verzonden licentie heeft ontvangen, is de licentie zijn eigendom en kan deze niet aan iemand anders worden doorgegeven.
het Product is op legale wijze door EB verkregen.
Het Product is geen proefversie of tijdelijke versie, het is een versie die levenslang geldig is.
8.1. Herroepingsrecht . Door onze verkoopvoorwaarden te aanvaarden en in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21-8 van de Consumentenwet, doet de klant afstand van elk herroepingsrecht voor alle softwareproducten die elektronisch worden verzonden na ontvangst van de orderbevestiging.

9.  CONTACT EN DIENST NA VERKOOP . Als u een verzoek heeft, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze diensten door in te loggen op onze site en door de CONTACT-pagina voor softkeyworld.com te bezoeken of door te schrijven naar softkeyworld.com of naar het volgende adres 27 Old Gloucester Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC1N 3AX

10.  Intrekking. Onder de voorwaarden bepaald in de artikelen L221-18 en volgens de Consumptiewet beschikt de koper over een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de dag waarop hij of een derde, andere dan de door hem aangewezen vervoerder, fysiek bezit neemt van de eigendom. Bij bestellingen van meerdere artikelen die afzonderlijk worden geleverd, gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, anders dan de door hem aangewezen vervoerder, het laatste goed fysiek in bezit neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Ons Bedrijf op de hoogte stellen van zijn besluit tot herroeping door middel van een verklaring die geen dubbelzinnigheden bevat. Het wordt aanbevolen dat de koper het elektronische herroepingsformulier gebruikt dat beschikbaar is op de CONTACT-ruimte of dat bij deze voorwaarden is gevoegd. Vanaf de datum van kennisgeving van de herroeping, de koper beschikt over een termijn van 14 dagen om de goederen op eigen kosten terug te sturen naar ons logistiek magazijn op het adres dat hem werd opgegeven bij de levering van zijn retournummer. De kosten voor het retourneren van de woning wanneer deze normaal gesproken niet per post kan worden geretourneerd, worden aangegeven op onze website (pagina met veelgestelde vragen of KLANTENSERVICE). De aansprakelijkheid van de koper kan ontstaan ​​in geval van waardevermindering van eigendommen als gevolg van andere manipulaties dan die noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen. In geval van herroeping van de koper vergoedt Ons Bedrijf hem alle van hem ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten, met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de koper voor een andere leveringswijze dan de minst dure leveringsmethode die door Ons Bedrijf wordt voorgesteld bij het bestellen . Dit is meestal het Relay Delivery-pakket of de thuisbezorging als de vorige modus niet wordt aangeboden. Ons bedrijf gaat over tot terugbetaling op 10/08/2016 binnen 14 dagen na de kennisgeving van de intrekking, met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de koper vraagt ​​om het gebruik van een ander middel. Voor specifieke betalingen die met een virtuele blauwe kaart zijn gedaan, worden deze per cheque terugbetaald. Ons Bedrijf kan de terugbetaling uitstellen tot ontvangst van het gekochte product of tot ontvangst van het bewijs van verzending ervan, waarbij de datum gekozen werd als de datum van de eerste van deze feiten. Als bewijs van verzending van de goederen wordt uitsluitend het door de vervoerder verzonden ontvangstbewijs aanvaard. Op alle producten van Ons Bedrijf geldt het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht kan echter niet worden uitgeoefend voor: – de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn, zoals met name de op verzoek van de koper gemonteerde onderdelen. – Producten die vanwege hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of die snel kunnen bederven of vergaan, zoals inktcartridges, cd- of dvd-doosjes. – Overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken. Deze term is niet van toepassing op wederverkopers. – Verkoop in winkels. – Aankopen gedaan door professionals. – Overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken. Deze term is niet van toepassing op wederverkopers. – Verkoop in winkels. – Aankopen gedaan door professionals. – Overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken. Deze term is niet van toepassing op wederverkopers. – Verkoop in winkels. – Aankopen gedaan door professionals.

11.  GARANTIE . Wanneer zich een probleem voordoet met een materiaal, nodigen wij u uit om contact op te nemen met ons klantenserviceteam door onze website te bezoeken en de pagina KLANTENSERVICE te gebruiken.

11.1.  Fabrieksgarantie . Voor producten met een specifieke fabrieksgarantie (garantiedekking rechtstreeks door de fabrikant, of on-site garantie of specifieke garantieverlenging), moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant zonder tussenkomst van ons bedrijf, dat geen commerciële garanties biedt met betrekking tot deze producten. . Ons bedrijf zal binnen dit kader elke retourzending van goederen weigeren en kan onder deze garantie niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig defect van de kant van de fabrikant.

11.2.  Zakelijke garantie
Standaardgarantie: De producten worden door de fabrikant en, bij ontstentenis daarvan, door Ons Bedrijf gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van levering, met uitzondering van bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk worden vermeld. Op de producten in de rubriek “Business Corner” zit 2 maanden garantie. In alle gevallen zijn artikelen met een eenheidswaarde van minder dan € 25,- exclusief BTW slechts gegarandeerd voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van levering. Software, videogames, boeken, verbruiksartikelen, cartridges en gegevensopslagmedia (cd’s, dvd’s …) worden niet gegarandeerd door ons bedrijf. Batterijen, LCD-monitoren en laptopschermen vallen onder de garantieperiode van de fabrikant.
Comfort- en expertgaranties: U kunt zich ook abonneren op het Confort Pack of het Expert Pack, waarvan u de voorwaarden vindt op de pagina “Onze Diensten”.

Uitsluitingen: Ons bedrijf garandeert niet:

Externe schade
Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de producten
Schade als gevolg van de tussenkomst van een reparateur die niet is erkend door Ons Bedrijf of door de fabrikant.
Beperking: De commerciële garantie van Ons Bedrijf is beperkt tot de reparatie, vervanging of terugbetaling van de waarde van goederen die door Ons Bedrijf als defect zijn erkend, rekening houdend met het gebruik dat ervan is gemaakt en dit is een vrije keuze van Ons Bedrijf. . Ons Bedrijf is als enige verantwoordelijk voor de vervanging van defecte onderdelen en de reparatie van schade aan goederen die door Ons Bedrijf aan de klant zijn geleverd.

Indien de apparatuur niet kan worden vervangen door dezelfde apparatuur, wordt u gelijkwaardige of betere apparatuur of een creditnota aangeboden. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen is de aansprakelijkheid van Ons Bedrijf strikt beperkt tot de verplichtingen die in deze voorwaarden zijn gedefinieerd of, indien van toepassing, op de uitdrukkelijke voorwaarden.

Ons Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de wijziging van de gegevens of programma’s die aanwezig zijn op de materialen of dragers (diskettes, harde schijven …) die worden teruggestuurd voor technische interventie, ongeacht of de producten onder de garantie vallen of niet.

Ons Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de materiële en immateriële schade die zou ontstaan ​​tijdens de panne in geval van terugzending van producten die niet door Ons Bedrijf zijn geleverd. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de garantie voor defecten of schade die direct of indirect voortvloeit uit de volgende gevallen:

– Elke onbeschermde of langdurige opslag
– Elke nalatigheid, onjuiste aansluiting of behandeling en onderhoud en gebruik van apparatuur die niet in overeenstemming is met de technische specificaties van de verkoper of de fabrikant of, meer in het algemeen, een gebrekkig of onhandig gebruik.

– Elke toevoeging van extra apparatuur of accessoires aan de apparatuur of gebruik van onderdelen die nodig zijn voor de werking van de apparatuur die niet voldoet aan de technische specificaties van de verkoper of fabrikant.

– Elke mechanische, elektronische, elektrische of andere wijziging of transformatie die door een derde partij aan de apparatuur of de verbindingsapparatuur wordt aangebracht. In geval van faillissement of onmogelijkheid van bevoorrading van de fabrikant kan de klant zich niet tegen Ons Bedrijf keren, dat geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt voor de garantie op producten die gedekt worden door een garantie van de fabrikant.

11.3.  Wettelijke garantie . De commerciële garantie van de fabrikant of de commerciële garantie van Ons Bedrijf sluit de wettelijke garantie van gebreken in overeenstemming van de goederen met het contract en de gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek niet uit. .

Wettelijke conformiteitsgarantie (zie onderstaande referentieteksten):

Wanneer u optreedt als wettelijke garantie voor naleving, kunt u:

Profiteer van een vertraging van 2 jaar vanaf de uitgifte van het onroerend goed om te handelen (artikel L217-7 van het Consumentenwetboek)
U kunt kiezen tussen reparatie of vervanging van het onroerend goed, afhankelijk van bepaalde kostenvoorwaarden voorzien in artikel L.217-9 van de Consumentenwet
U bent vrijgesteld van het rapporteren van bewijs van non-conformiteit gedurende de 24 maanden na de uitgifte van de goederen (artikel L217-7 van de Consumentenwet) en 6 maanden voor tweedehands goederen.
De wettelijke conformiteitsgarantie geldt ongeacht de commerciële garantie of de fabrieksgarantie die eventueel is verleend.

De wettelijke garantie op verborgen gebreken op verkochte producten:

U kunt beslissen om gebruik te maken van de wettelijke garantie tegen de verborgen gebreken van het verkochte goed (artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek). In dit geval kunt u kiezen tussen de oplossing van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs (artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek).

Wettelijke conformiteitsgarantie (consumentencode)

Artikel L217-4: De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestonden op het moment van uitgifte.
Het beantwoordt ook de conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer deze hem contractueel in rekening werd gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L217-5: Het onroerend goed is in overeenstemming met het contract:
1° Als het geschikt is voor het gebruikelijke gebruik van een soortgelijk goed en, op 10/08/2016, indien van toepassing.
: – als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die hij in de vorm van een monster of een model aan de koper heeft gepresenteerd; – als het de kwaliteiten biedt die een koper legitiem mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2° Of indien het de kenmerken vertoont die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn gedefinieerd of specifiek is voor een speciaal doel dat door de koper wordt nagestreefd, ter kennis van de verkoper is gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.

Artikel L217-12: De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verstrijkt twee jaar vanaf de levering van het onroerend goed.

Artikel L217-16: Wanneer de koper de verkoper vraagt, tijdens de looptijd van de commerciële garantie die hem is verleend bij de verwerving of reparatie van roerende goederen, om de garantie te herstellen, komt de periode van minimaal zeven dagen bovenop de resterende garantieperiode .

Deze termijn gaat in vanaf het verzoek van de koper tot tussenkomst of vanaf de beschikbaarheid voor reparatie van de goederen in kwestie, indien deze beschikbaarheid volgt op het verzoek tot tussenkomst.

De wettelijke garantie op verborgen gebreken op verkochte producten (Burgerlijk Wetboek)

Artikel 1641: De verkoper is verantwoordelijk voor de verborgen gebreken van het verkochte product die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is of dat dat gebruik verminderen, dat de koper het niet zou hebben verworven of er een lagere prijs voor zou hebben gegeven als hij hadden ze gekend.

Artikel 1644: In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze om het artikel te retourneren en de prijs terug te krijgen, of om het artikel te houden en een deel van de prijs te verkrijgen.

Artikel 1648 lid 1: De actie die voortvloeit uit de gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

12. EIGENDOMRESERVES . De aan u geleverde en gefactureerde goederen blijven eigendom van Onze Vennootschap tot de volledige betaling van de prijs ervan. Gedurende de periode vanaf de levering tot de overdracht van de goederen blijft het risico van verlies, diefstal of vernietiging, evenals eventuele schade die u oploopt, uw verantwoordelijkheid.

13.  COMPUTERS EN VRIJHEDEN . Ons bedrijf verzamelt informatie over u wanneer u uw klantaccount aanmaakt. Deze informatie stelt ons in staat om activiteiten uit te voeren met betrekking tot klantenbeheer, prospectie, de ontwikkeling van bedrijfsstatistieken, het beheer van verzoeken om toegangsrechten, rectificatie en verzet, het beheer van onbetaalde bestellingen en rechtszaken, het beheer van promotieactiviteiten en het modereren van beoordelingen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het verzenden van informatie en promotionele aanbiedingen van Ons Bedrijf, waarvoor u zich op elk moment kunt afmelden door de optie Mijn account / Mijn abonnementen beheren uit te schakelen.
Overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 (zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) beschikt u over een recht op toegang, rectificatie of verzet tegen uw persoonlijke gegevens verzameld. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door te schrijven naar softkeyworld.com of, 60 Anson Rd 10 #06-10 Tech place,  Singapore 569626

14.  AFVAL VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) . Ons bedrijf neemt de gebruikte elektrische en elektronische apparatuur die de consument weggooit gratis terug, binnen de limiet van de hoeveelheid en het type verkochte apparatuur. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Wij informeren u over – de verplichting om AEEA niet met het huishoudelijk afval weg te gooien, – dat er inzamelingssystemen voor u beschikbaar zijn, – de mogelijke effecten van gevaarlijke stoffen in de EEA op het milieu en de gezondheid van de mens. Via de ecobijdrage wordt u geïnformeerd over de eenheidskosten die worden gemaakt voor de verwijdering van historische AEEA.

15.  SLOTBEPALINGEN. Ons bedrijf archiveert aankooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame basis, waarbij een getrouwe kopie wordt gevormd, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. De geautomatiseerde gegevens van ons bedrijf worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Het Franse recht is echter van toepassing zonder dat de toepassing wordt opgeheven van de dwingende wettelijke rechten die aan consumenten zijn verleend, of van een meer beschermende dwingende wet door de buitenlandse rechter bij wie een consument uit het betreffende land een zaak aanhangig heeft gemaakt. Mocht een van de clausules of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard of onwettig worden verklaard door een definitieve rechterlijke beslissing, dan zal deze nietigheid of onwettigheid geen invloed hebben op de andere clausules en bepalingen, die van toepassing blijven. De consument wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om in geval van een geschil zijn toevlucht te nemen tot een conventionele bemiddelingsprocedure of tot een ander alternatief middel voor geschillenbeslechting. De consument wordt ook geïnformeerd over het bestaan ​​van het platform dat door de Europese Commissie online is gezet en dat tot doel heeft eventuele klachten die voortkomen uit een online aankoop van Europese consumenten te verzamelen en de ontvangen zaken vervolgens door te sturen naar de bevoegde nationale bemiddelaars.

16. Terugbetalings- en retourbeleid:   Softkeyworld ltd verkoopt digitale goederen (licentiesleutel) en biedt 7 dagen retourrecht als deze productsleutel niet wordt gebruikt. Echter, 30 dagen vervangingsgarantie als goederen niet werken. & Levenslange ondersteuning van ons.